Wypalenie zawodowe – problem nie tylko samych pracowników

Wypalenie zawodowe stanowi coraz bardziej powszechny problem wśród pracowników w dzisiejszych czasach, chociaż dotyczy on również osób samozatrudnionych. Należy jednak być świadomym, że zjawisko to odbija się również na samych pracodawcach. Dzieje się tak dlatego, że pracownik, który przestał odnajdywać się w swoim miejscu pracy, czy też na konkretnym stanowisku, może wykazywać zmniejszoną motywację do wykonywania swoich obowiązków.

 

Oprócz tego emocje związane ze zrezygnowaniem, brakiem zaangażowania bądź też przewlekłym stresem, który często towarzyszy wypaleniu zawodowemu, mogą znacząco pogarszać zdrowie i kondycję pracownika, a co za tym idzie jego wydajność, efektywność, a nawet wpływać na brak obecności w pracy, co generuje zdecydowanie niekorzystne zmiany dla przedsiębiorstwa. Z tego względu coraz więcej pracodawców wprowadza zmiany, które mają zapobiegać lub ograniczać negatywny wpływ wypalenia zawodowego u swoich podwładnych. Często okazuje się, że najmniejsze gesty mogą przełożyć się na lepsze wyniki całego podmiotu.

 

Dlatego tak ważne staje się docenienie pracowników. Ich starania powinny spotykać się z odpowiednią reakcją, ponieważ w ten sposób wzmocnione zostaje rzetelne podejście do swoich obowiązków. Warto również przestawić myślenie osób zatrudnionych na zauważenie znaczenia ich pracy. Poczucie braku sensu może bowiem zwiększać prawdopodobieństwo pojawienia się uczucia zrezygnowania. Menadżerowie często stosują również praktykę podziału większych celów na mniejsze etapy, których perspektywa wykonania nie będzie tak przytłaczająca, a jednocześnie ich osiągnięcie będzie dawało poczucie osiągnięcia sukcesu. Niezwykle ważne jest również wdrożenie działań na rzecz zintegrowania zespołu pracowników oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. Czynniki te mają bowiem ogromne znaczenie w dążeniu do rozwoju przedsiębiorstwa oraz samych pracowników.

 

Na koniec warto podkreślić, że wypalenie zawodowe może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Z tego względu może okazać się niezbędne zasięgnięcie opinii specjalisty oraz skorzystanie z jego pomocy. Biorąc to pod uwagę, wiele przedsiębiorstw zapewnia opiekę psychologiczną dla swoich pracowników i chociaż wiąże się to z dodatkowymi kosztami, to jednak może pozytywnie wpłynąć na reputację podmiotu, przywiązanie i lojalność pracowników oraz ich samopoczucie. To z kolei wiąże się z mniejszą fluktuacją pracowników, tym samym powodując zwiększenie oszczędności. Przytoczone informacje stanowią jedynie wskazówki i należy pamiętać, że praca, która wcześniej dawała spełnienie, może okazać się niewystarczająca na dalszych etapach życia. Nie ma nic złego w zmianie zawodu, gdyż nie zawsze udaje się odnaleźć swoje powołanie od razu, dlatego zmiany w karierze należy traktować jako naturalny element życia człowieka.