Ekosystem jeziora.

Jezioro jest rodzajem ekosystemu, w którym łatwo można wyodrębnić strefy przejściowe, tzw. ekotonowe. Podział wód śródlądowych ze względu na sposób mieszania się wody obejmuje: 1.Jeziora meromiktyczne. Woda miesza się tylko w powierzchniowych warstwach (epilimnionie). 2.Jeziora dimiktyczne. W zbiornikach tych dochodzi do pionowego mieszania się wody. Zjawisko to, ma miejsce dwa razy do roku, na wiosnę, […]

Czytaj więcej

Czym jest ekosystem lasu?

Ekosystem lasu czyli biogeocenoza jest zespołem (lub grupą) roślin i zwierząt osadzonych w jednym środowisku danego biotopu. Takie ekosystemy grupowane są często jako jedna grupa przyrodnicza, ale też jako jako zbiór różnych biotopów. Nazywamy to wtedy kompleksem ekosystemów. Biologicznie ekosystem można określić jako terytorium przyrodnicze o spójnych cechach gatunkowych pod względem roślinnym i zwierzęcym. Dzięki […]

Czytaj więcej

Czym jest ekosystem łąki? Rodzaje łąk, znaczenie, rośliny i zwierzęta.

Łąka jest miejscem tworzącym zbiorowisko traw, ziół, czasem drobnych krzewów. Jest także siedliskiem różnorodnych gatunków zwierząt, małych ssaków, owadów, pajęczaków czy gadów. Co zaliczamy do łąk? Półnaturalne łąki ekstensywnie użytkowane to obszary, na których ogranicza się działania takie, jak pokosy lub intensywność wypasu zwierząt. Redukuje się równocześnie użycie nawozów sztucznych na rzecz organicznego nawożenia. Przykładem […]

Czytaj więcej

Najpopularniejsze zwierzęta domowe, które chętnie hodowane są w Polsce. Sprawdź, jakie zwierzęta są towarzyszami Polaków.

Niemal w każdym domu, chociaż raz, pojawił się zwierzak. Jego posiadanie, ma duży wpływ na rozwój dzieci, ale również uzupełnia pustkę, tworząc silną więź ze swoim właścicielem. Choć wszystkie zwierzęta domowe, są na swój sposób urocze, zważywszy na ich upodobania, oraz potrzeby, przed podjęciem decyzji, o nowym pupilu, przyszły właściciel powinien obowiązkowo dowiedzieć się niezbędnych […]

Czytaj więcej