Czy życiorys to to samo co CV

Często pojęcia życiorys i CV w potocznej rozmowie, a nawet czasem w ogłoszeniach o pracę używane są jako zamienniki co jest jednak dużym błędem. Na początku powinniśmy skupić się na definicji każdego z tych pojęć, a także sytuacji, w których podane dokumenty będą od nas wymagane, gdyż jest to sprawa kluczowa. Życiorys – jak można się domyślić – jest to forma krótkiej, streszczonej biografii. Obecnie przesłanie życiorysu tradycyjnego jest bardzo rzadko wymagane przez pracodawców i istnieją małe szanse, że się z nim spotkamy, a często w ogłoszeniach o pracę, nawet gdy napisane jest wymaganie dotyczące życiorysu, najczęściej chodzi właśnie o CV, dlatego w razie wątpliwość warto kwestie te przed przesłaniem dokumentów dokładnie doprecyzować, a gdy wystąpi taka potrzeba także dopytać się zleceniodawcy. Tak więc czy życiorys to CV? Z pewnością wiemy już, że mimo, że z pozoru formy te są podobne tak naprawdę mają niewiele wspólnego .

Czym różni się CV od życiorysu

W wielkim skrócie CV możemy uznać, za dokument, który wytłuszcza wszystkie najważniejsze informacje, które mogą być przydatne pracodawcy. Natomiast tradycyjny życiorys, w którym zawarte są szczegółowe informacje na temat przebiegu naszego życia, rzadko jest wymagany, gdyż z tego typu dokumentu pracodawca sam musi wyłuszczyć potrzebne mu dane co łączy się z dodatkowym nakładem pracy z jego strony.