Jakie znaczenie dla ziemi ma ozonosfery?

Ozonosfera chroni nas nie tylko przed niebezpiecznym promieniowaniem kosmicznym (czyli promieniowaniem ultrafioletowym), ale też stwarza idealne warunki do rozwoju życia na naszej planecie. Całość ozonosfery wznosi się na wysokości od 15 do 50 kilometrów, a największe stężenie jest na wysokości 20-30 km. Bez ozonosfery nie mielibyśmy szansy na przetrwanie, a natura, z którą żyjemy niejako w symbiozie, również miałaby małe szanse na rozwój do tego etapu, na jakim się obecnie znajdujemy.

Jakie jest znaczenie ozonosfery

Ozon powstaje dzięki reakcjom chemicznym, które zachodzą w ziemskiej atmosferze. Dzięki łączeniu się promieniowania o wysokim natężeniu z światłem słonecznym dochodzi do reakcji, która tworzy między innymi gazy (np. tlen) potrzebne do rozwoju życia.

Fale długie przemieniają się w tlen, zaś krótkie w ozon. Warstwa ta ma znaczenie przede wszystkim ochronne. Chroni życie na naszej planecie przed zgubnymi skutkami promieniowania kosmicznego. W niektórych regionach jest ona jednak cieńsza, co powoduje, że organizmy są narażone na większe temperatury i znacznie mocniejsze światło słoneczne. Wtedy konieczna jest ochrona specjalnymi kosmetykami, które pozwalają na zachowanie dostatecznej ochrony przed szkodliwymi promieniami. Służą do tego produkty, które zawierają specjalne filtry. Tworzą na skórze film, który blokuje dostęp do delikatnej skóry.

Jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk jakie zachodzą w ozonosferze jest tworzenie się dziury ozonowej. Spowodowane jest to znaczną ekspansją człowieka na planecie. Wiele produktów do codziennego użytku powoduje wydzielanie szkodliwych gazów, które nie tylko podnoszą temperaturę, ale też sprawiają, że warstwa ozonosfery staje się “dziurawa”. Oznacza to, że jesteśmy my i inne formy życia są narażone na większe promieniowanie uv, które w dużym natężeniu mogą prowadzić nawet do powstania nowotworów.

Jaka jest rola ozonosfery?

Jak już wcześniej wspomniano ozonosfera ma szczególną rolę w ochronie życia na ziemi. Naturalnie ozon ma różne objętości na danej szerokości geograficznej. Dlatego, w zależności od regionu światowego można obserwować różne skutki biologiczne. Oczywiście zmiana stężenia ozonofsery zależy również od naturalnych procesów w przyrodzie. Ozon powstaje między innymi podczas burz. Gaz ten ma specyficzny zapach i jest nie do pomylenia z innym gazem.

Ponadto ozonowanie na ziemi występuje sztucznie. Na przykład podczas ozonowania w procesie oczyszczania danych przedmiotów czy pomieszczeń. Takie produkty jak aerozole (szczególnie te produkowane w latach 90. i wcześniej) miały w sobie szkodliwe gazy, które powodowały powstawanie znacznych szkód w ozonosferze.

Znaczenie ozonosfery dla ziemi jest na tyle wysokie, że może zmienić cykl ewolucyjny naszej planety. Nowe pokolenia zwierząt, ludzi czy roślin będą znacznie lepiej lepiej przystosowane do wyższej temperatury czy większego natężenia promieni słonecznych. Idealnym przykładem tego typu jest Australia, gdzie temperatury w lecie dochodzą nawet do powyżej 45*C w słońcu, a życie mimo wszystko świetnie daje sobie radę w takich warunkach.

Dlatego mając na względzie ozonosferę i jej ochronę należy wziąć pod uwagę szkodliwość niektórych gazów czy produktów stworzonych przez człowieka. Zmniejszenie popytu na nie spowoduje, że będziemy mieć znaczny wpływ na ochronę naszej planety i klimatu, który jest naszym głównym czynnikiem powodującym powstawanie życia na ziemi.