Multichannel a omnichannel — jakie są różnice?

Różnice i pomiędzy strategią multichannel a między omnichannel są dla wielu jednak i niedostrzegalne. Chociaż i obydwie strategie są, prowadzone przez takowe to polityki sprzedażowe i komunikacyjne firmy zakładają, tęż i wykorzystywanie wielu jednak i kanałów, dzięki również którym mogą dotrzeć do swoich potencjalnych to odbiorców, znacznie jednak i od siebie się oba różnią. Zobacz, jak i właśnie omnichannel wyrósł na  takich o to też i założeniach multichannelu i dowiedz się więcej o nich.

Czym jest też multichannel?

Multichannel można jednak i prorównać do pewnego to jednego rodzaju ów sieci. Obejmuje też to i szeroko zakrojone takowe i działania, w których i taki o to skład wchodzi wiele to kanałów i komunikacji. Celem tej o to idei multichannel jest również i dotarcie do jak najszerszego to grona takich o to odbiorców przy pomocy różnych social mediów, w których jednak i bywają poszczególne to grupy. W rezultacie taki o to sklep Internetowy może również i korzystać z Facebooka, Instagrama, strony internetowej, wpisów sponsorowanych na blog -ach i wielu innych, dla których taka o to tez i strategia może jednak i zostać opracowana w sposób odrębny. Co za tym też i idzie, komunikaty, ale i też standardowe to obsługi w różnych miejscach mogące się jednak i od siebie bardzo różnić.

Holistyczne podejście do takowej to też i  sprzedaży, czyli i omnichannel.

Multichannel to za mało dla dynamicznie rozwijającego się również i rynku handlu internetowego. Omnichannel stanowi i rozwinięcie o to strategii, jednak i korzysta on ze zróżnicowanych to też i źródeł dociera do takowego to klienta, wiążąc je ze sobą. Stanowi to też i kolejny ów poziom dbałości o klienta, na jego i wszystkie to potrzeby, ale i jasność takowego to przekazu każdej firmy.

Omnichannel i multichannel — Różne różnice

Różnica jednak i pomiędzy takim o to podejściem jak omnichannel a multichannel zdaje się nieco zacierać z uwagi na wykorzystywanie jednak i wielu to licznych już kanałów sprzedaży, ale i marketingu w obydwóch to koncepcjach. W rzeczywistości znacznie się od siebie również różnią. Omnichannel nie jest już taką o to nowinką w e-commerce, a raczej jego standardem, który jednak i pozwala na zwiększenie ów sprzedaży. Właśnie i dlatego też i to Ty powinieneś zapoznać się z takimi o to głównymi różnicami.

Multichannel.

 • Sklep stacjonarny
 • Serwis www.
 • Urządzenia mobilne.
 • Obsługa w social media.
 • Infolinia.

Omnichannel.

 • Sklep stacjonarny.
 • Serwis www.
 • Urządzenia mobilne.
 • Spójność.
 • Obsługa social media.
 • Infolinia.
 • Budowanie zrozumienia i relacji.