Jakie znaczenie dla ziemi ma ozonosfery?

Ozonosfera chroni nas nie tylko przed niebezpiecznym promieniowaniem kosmicznym (czyli promieniowaniem ultrafioletowym), ale też stwarza idealne warunki do rozwoju życia na naszej planecie. Całość ozonosfery wznosi się na wysokości od 15 do 50 kilometrów, a największe stężenie jest na wysokości 20-30 km. Bez ozonosfery nie mielibyśmy szansy na przetrwanie, a natura, z którą żyjemy niejako […]

Czytaj więcej